Tutaj powinien być opis

REKRUTACJA 2021/2022

Drodzy Rodzice   w związku z pandemią  COVID-19 informujemy, iż dokumenty rekrutacyjne do oddziału i grup przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 (wnioski, potwierdzenia woli itp.) dla wszystkich chętnych można składać osobiście w budynku SP w Boguszycach do specjalnie wyznaczonego pudełka na dokumenty rekrutacyjne  umieszczonego w wejściu do placówki oraz przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres spboguszyce@onet.pl

Dokumenty należy pobrać ze strony szkoły, z zakładki REKRUTACJA, następnie wypełnione i opatrzone własnoręcznym podpisem obojga rodziców /opiekunów prawnych, należy dostarczyć do szkoły lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną.

Informacje na temat rekrutacji można uzyskać u wychowawców grup przedszkolnych: pani Marioli Owczarek, pani Olgi Kobierskiej, pani Joanny Lewandowskiej oraz Dyrekcji Szkoły lub telefonicznie pod numerem 46 8142488.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I GRUPY PRZEDSZKOLNEJ w roku szkolnym 2021/2022 zgodną z zarządzeniem nr 10.2021r. Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dn. 28 stycznia 2021r., termin rekrutacji uzupełniającej to 01-31 marca 2021r.

 Serdecznie zapraszamy!

                                                              Dyrekcja SP w Boguszycach