Szkoła Podstawowa w Boguszycach

Początki istnienia szkoły sięgają roku 1918, kiedy to w Boguszycach została założona 4 – klasowa szkoła podstawowa. Wówczas mieściła się ona w dwuizbowym budynku gminnym i w takiej formie istniała do wybuchu II wojny światowej. Działalność szkoły wznowiono tuż po wojnie w rozbudowanym budynku, w siedmioklasowym systemie nauczania. W 1998 roku szkoła została przeniesiona do nowego obiektu, znajdującego się tuż obok starej placówki.  W roku 1999 zgodnie z reformą szkolnictwa, w szkole rozpoczęła naukę I klasa gimnazjum. W roku 2000 nastąpiło połączenie z SP Dziurdzioły, co nierozerwalnie wiązało się ze wzrostem liczby uczniów. Wtedy to szkoła zaczęła borykać się z poważnymi trudnościami lokalowymi dzięki czemu władze gminy podjęły decyzję o rozbudowaniu szkoły. Nowe skrzydło budynku z izbami lekcyjnymi zostało oddane do użytku w roku 2013. W 2017 roku po reformie prowadzącej do stopniowego wygaszania gimnazjów, szkoła zmieniła nazwę na Szkołę Podstawową w Boguszycach. W najbliższym czasie zostanie również zakończona budowa przedszkola, która rozpoczęła się w 2018 roku. Obecnie do szkoły uczęszcza największa ilość uczniów - 252, biorąc pod uwage inne szkoły z tej samej gminy.

Od wielu lat działalność sportową oraz artystyczną wspierają stowarzyszenia: LUKS „Boguszyce”, Zespół Śpiewaczy z Boguszyc oraz Zespół Ludowy „Wspomnienie”.