PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOGUSZYCACH

                W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Termin

Lp.

Zadania

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Wrzesień

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego.

Przywitanie uczniów przez wychowawców zgodnie z procedurami obowiązującymi podczas COVID 19.

Dyrektor Szkoły oraz nauczyciele

 

2.

Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.

Wybory, przydział obowiązków.

Opiekunowie samorządu

 

3.

Opracowanie planu pracy.

Plan pracy SU.

SU, opiekunowie samorządu, dyrektor szkoły

 

4.

Dzień Chłopca

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

SU - dziewczynki

Październik

1.

Dzień Edukacji Narodowej.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

SU,

Chór szkolny,  p. L. Podwysocka,

 

2.

„Cztery pory roku – dzikie zwierzęta”

Konkurs fotograficzny o tematyce jesiennej, najlepsze zdjęcia zostaną wywieszone na gazetce. Najlepsze prace przedstawiające zwierzęta będą wysłane na konkurs „Fotonatura” LOP-u.

SU, op. LOP:

p. M.Bazylak

p. M.Czech

p. A.Galach

Listopad

1.

11.11. – Narodowe Święto Niepodległości.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

 

SU, Chór

 

2.

 Andrzejki.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

SU

Grudzień

1.

„Dzień Świętego Mikołaja”  (06.12).

Każdy uczeń może nosić przez wszystkie lekcje jakiś świąteczny element ubioru, najlepiej czapkę Mikołaja

SU

 

2.

„ I ty możesz zostać Świętym Mikołajem” (06.12).

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

SU, nauczyciele, Dyrektor Szkoły, rodzice

 

3.

Poczta Bożonarodzeniowa

Możliwość wysyłania sobie kartek świątecznych z życzeniami.

SU

Styczeń

2.

„Cztery pory roku”

Konkurs fotograficzny o tematyce zimowej, najlepsze zdjęcia zostaną wywieszone na gazetce.

SU, op. LOP:

p. M.Bazylak

p. M.Czech

p. A.Galach

 Luty

1.

Walentynkowy  pokaz filmowy.

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

SU

 

2.

Walentynki.

Poczta Walentynowa.

SU

 

 

Ferie zimowe

Nieobowiązkowe zajęcia dla uczniów.

Dyrekcja Szkoły,

 

3.

„Kolorowy dzień”

Trzeba przyjść do szkoły z elementem ubioru w ustalonym kolorze.

SU

Marzec

1.

Dzień Kobiet

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

SU -chłopcy

 

2.

21.03.  – Pierwszy Dzień Wiosny

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

SU

 

3.

Konkursy wielkanocne

Konkurs na najładniejszą pisankę i palmę wielkanocną

p. Podwysocka

Kwiecień

1.

Prima aprilis

„Dzień żartów” bezkarne psikusy mile widziane, gazetka z różnymi żartami o tematyce szkolnej.

SU

 

2.

„Cztery pory roku”

Konkurs fotograficzny o tematyce wiosennej, najlepsze zdjęcia zostaną wywieszone na gazetce.

SU, op. LOP:

p. M.Bazylak

p. M.Czech

p. A.Galach

Maj

1.

03.05. – Święto Narodowe

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

 chór szkolny

 

2.

26.05. – Dzień Matki

 

Gazetka, na której będą wywieszone kartki z życzeniami dla mamy.

 p. Podwysocka

Czerwiec

1.

 

„Cztery pory roku”

Konkurs fotograficzny o tematyce letniej, najlepsze zdjęcia zostaną wywieszone na gazetce. Uczestnicy wszystkich edycji wykonują prezentację multimedialną.

SU, op. LOP:

p. M.Bazylak

p. M.Czech

p. A.Galach

 

2.

 

Koniec roku szkolnego

Przedsięwzięcie realizowane zgodnie z zaleceniami obowiązującymi podczas COVID 19.

Dyrektor, wychowawcy,

 

 

PRACE CIĄGŁE

 

1.Aktualizowanie gazetki ściennej

2.Kontynuacja akcji 100% frekwencja

3.Akcja segregacja

4.Kontynuacja akcji szczęśliwy numerek

5.Uczestniczenie w akcji „ Szlachetna paczka”

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Przygotowała: