KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. 

Ferie zimowe

1 lutego - 14 lutego 2021 r.
Województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie,

2. 

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.

3. 

Harmonogram egzaminu Ósmoklasisty:
1. Język polskigodz. 9:00

2. Matematyka godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny godz. 9:00

W terminie dodatkowym:
1. Język polskigodz. 9:00

2. Matematyka godz. 9:00

3. Język obcy nowożytny godz. 9:00


Termin ogłoszenie wyników egzaminów

 

25 maja 2021  roku (wtorek)‎

26 maja  2021  roku (środa)

27 maja 2021  roku (czwartek)

 


- 16 czerwca 2021 roku

- 17 czerwca 2021  roku

- 18 czerwca 2021  roku

 


- 2 lipca 2021  roku

4. 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

5. 

Nauczyciele i wychowawcy wpisują w dzienniku i informują pisemnie rodziców (prawnych opiekunów) o zagrożeniach stopniami niedostatecznym oraz nieodpowiednimi  i nagannymi ocenami z zachowania.

I semestr – do 21 grudnia 2020 r.

II semestr – do 21 maja 2021 r.

6. 

Nauczyciele i wychowawcy wpisują w dziennikach propozycje wszystkich stopni i ocen semestralnych

I semestr – do 12 stycznia 2021 r.

II semestr – do 7 czerwca 2021 r.

7. 

Rady klasyfikacyjne, promocyjne

26 stycznia 2021 r. – I semestr

21 czerwca 2021 r. – II semestr

8.

Termin zgłaszania zastrzeżeń do wystawianych stopni i ocen semestralnych i rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

I semestr – do 1 lutego 2021 r.

II semestr – do 1 lipca  2021 r.

9. 

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

10.

Koniec roku szkolnego 2020/2021

31 sierpnia 2021 r.

 
 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Boguszycach

Na podstawie rozporządzenia MEN z 11 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w szkole podstawowej, w bieżącym roku szkolnym, następujące dni mogą być dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:


SZKOŁA PODSTAWOWA:

  1. 2 listopada 2020 r. – poniedziałek, po dniu ustawowo wolnym
  2. 23 października 2020 r. – piątek, przed dniem ustawowo wolnym
  3. 25,26,27 maja 2021 r. – wtorek, środa, czwartek; egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej
  4. 30 kwietnia 2021 r. – piątek, przed dniem ustawowo wolnym
  5. 1 czerwca 2021 r. – wtorek, Dzień Dziecka, Rodziny i Sportu
  6. 4 czerwca 2021 r. – piątek, po dniu ustawowo wolnym